sklep firmowy producenta

Polityka prywatności

Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Polityka prywatności jest również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej RODO ). Polityka prywatności informuję o tym jak dbamy o prawa osób nas odwiedzających na stronie https://krokusmeble.pl (sklep).

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z naszego Sklepu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

W czasie korzystania z naszego Sklepu możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności podczas składania zamówień, rejestracji konta w Sklepie oraz subskrypcji newslettera.

Dane które gromadzimy to:

 • imię, nazwisko,
 • dane adresowe do wysyłki produktu,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu
 • numer NIP w przypadku zakupów firmowych

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w Sklepie, obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, lub też w celu skorzystania z niektórych promocji czy rabatów.

Jednocześnie informujemy, że aby zapewnić proces sprzedażowy, wysyłkowy i fiskalny, odbiorcą danych osobowych będą dostawcy towarów dla Administratora, firmy spedycyjne, obsługa kasowo-księgowa, hostingodawcy.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat lub do czasu ustania potrzeby realizacji obsługi po sprzedażowej.

Dodatkowo :

 • możemy również gromadzić Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, e-mailowo lub listownie w celu realizacji zamówienia i umowy sprzedaży
 • w przypadku subskrypcji naszego newslettera konieczne będzie podanie tylko adresu e-mail
 • w przypadku zbierania informacji po to, by zliczać statystyki dotyczące swojej strony albo móc w ten sposób wyświetlić użytkownikom reklamy na Facebooku lub Google
 • w przypadku zbierania plików cookies do analizy ruchu ( Google Analytics ) w celu oceny użyteczności strony oraz poprawie jej funkcjonowania aby klient mógł korzystać z jej zawartości bez problemów

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest KROKUS MEBLE Spółka z o.o., adres: ul. Bytomska 51, 41-712 Ruda Śląska.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Tobą drogą e-mailową lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zapytania, ustalania Twoich preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych.

Twoje dane osobowe w żaden sposób nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane zebrane w sposób opisany w naszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa.

Zgodnie z art. 15-22 RODO każdemu użytkownikowi przysługuje :

 • Prawo do dostępu do danych ( art.15 RODO ) – czyli każda osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać od Administratora informacji czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli tak to ma prawo do uzyskania do nich dostępu
 • Prawo do sprostowania danych ( art.16 RODO ) – czyli każdy ma prawo żądać od Administratora sprostowania swoich danych osobowych które są nie prawidłowe
 • Prawo do usunięcia danych/bycia zapomnianym ( art. 17 RODO ) – czyli osoba której dane dotyczą ma prawo do usunięcia danych osobowych jeżeli zachodzi jedną z poniższych okoliczności
  • dane nie są już potrzebne do celów w jakich były zebrane lub przetwarzane
  • osoba cofnęła zgodę na ich przetwarzanie
  • osoba wnosi sprzeciw na mocy art.21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania ( art.18 RODO ) – czyli osoba której dane dotyczą ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności
  • kiedy dane są nie prawidłowe – na czas do ich poprawy
  • osoba wniosła sprzeciw i do czasu jego potwierdzenia czy prawnie uzasadnione potrzeby po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą
  • przetwarzanie jest nie zgodne z prawem, a osoba której dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wolności
 • Prawo do przenoszenia danych ( art. 19 RODO )
  • Prawo do sprzeciwu
  • jeżeli dane są wykorzystywane na potrzeby marketingu bezpośredniego każdy ma prawo w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec tych działań w zakresie mu odpowiednim
  • każdy użytkownik może wymagać realizowania swoich praw poprzez wysłanie stosownego żądania na adres sklep@krokusmeble.pl . Informujemy, że w celu poprawy identyfikacji żądanie winno być wysyłane z adresu e-mail z którego dokonano rejestracji. Żądanie można również wysłać drogą listową wysyłając na adres: KROKUS MEBLE Spółka z o.o., ul. Bytomska 51, 41-712 Ruda Śląska listem poleconym.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Twoje dane osobowe udostępniane przez Ciebie w częściach Sklepu, pozwalających na interakcję z użytkownikiem (np. fora, opinie o produktach) są widoczne jawnie dla wszystkich czytających te strony Sklepu. Nie mamy żadnej możliwości filtrowania ich i zabezpieczania przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez podmioty trzecie. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Zabezpieczenia

Nasze sklepy zaopatrzone są w środki bezpieczeństwa posiada odpowiednią dokumentację oraz procedury w tym zakresie. Wśród nich najważniejsze są :

 • zgodnie z art. 29 RODO, do danych mają dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz osoby zajmujące się obsługą serwisową po uprzednim udzieleniu pełnomocnictwa
 • zgodnie z art. 28 RODO, Administrator który powierza innym usługodawcom świadczenie zleconych prac wymaga od nich stosowania wysokich standardów bezpieczeństwa oraz zastrzega sobie prawo do kontroli ich przestrzegania
 • Administrator stosując się do wymogów bezpieczeństwa w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych stosuje wysoki stopień zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji przy pomocy protokołu Ssl
 • informujemy, że mimo dołożenia wszelkich starań przez Administratora, sieć Internet ze względu na swój publiczny charakter może wiązać się z pewnymi zagrożeniami na które Administrator może nie mieć wpływu mimo dołożenia należytej staranności

Newsletter

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mailowych, osobom, które wyraziły na to odrębną zgodę. E-mailing może zawierać zarówno informacje, bezpośrednio dotyczące działalności naszego Sklepu (np. promocje, nowości w ofercie), jak i te z nim nie związane (np. życzenia).

Pragniemy podkreślić, iż dokładamy wszelkich starań, aby e-mailing nie był dla naszych klientów uciążliwy, ograniczamy jego objętość i wysyłamy go tylko gdy to konieczne. Każda taka przesyłka zawiera także specjalny link, umożliwiający rezygnację z dalszego ich otrzymywania bez potrzeby likwidacji zarejestrowanego w Sklepie konta.

Część Sklepu, odpowiedzialna za rejestrację subskrypcji newslettera i wyrejestrowywanie z niej, jest odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie było możliwości nieuprawnionego jej wykorzystania (zapisania/wypisania osoby, która tego nie chce). Każdą taką operację trzeba potwierdzić poprzez uruchomienie przesłanego e-mailem specjalnie zabezpieczonego linku. Dokładamy wszelkich starań, aby nie było możliwości użycia skryptu w innym celu niż to zostało zamierzone.

Ciasteczka (cookies)

Sklep korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz nasz Sklep. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Sklepu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

W ramach naszego Sklepu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 1. świadczenia usług;
 2. dostosowania zawartości naszego Sklepu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Sklep, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 4. prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;
 5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności naszego Sklepu.
 6. Sklep korzysta również z narzędzi analitycznych GOOGLE ANALYTICS I HOTJAR WEB ANALYTICS 
 • Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) i usług HotJar dostarczanych przez firmę Hotjar Ltd (Malta). Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze Sklepu Internetowego. 
 • Google Analytics i HotJar wykorzystuja pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego.
 • Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, i HotJar Ltd na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimowego korzystania z przeglądarki internetowej podczas przebywania na stronach Sklepu Internetowego adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony. 
 • Na zlecenie Administratora Google Inc. I HotJar Ltd  będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z naszego sklepu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. 
 • Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób całkowicie anonimowy i uniemożliwiają identyfikację osoby. (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te są eksploatacyjne czyli mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze Sklepu Internetowego. 
 • WAŻNE – HotJar może rejestrować wyłącznie kliknięcia myszką, ruchy myszką, aktywność przewijania oraz wprowadzane informacje, które nie są danymi osobowymi. 
 • WAŻNE – Możliwe jest ograniczenie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics i HotJar Ltd  z wykorzystaniem plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc, i HotJar Ltd . I jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl , https://www.hotjar.com/contact i http://www.optimizely.com/opt_out. 
 • Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

W ramach naszego Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
 2. stałe – są to pliki przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Ze względu na cel w ramach naszego Sklepu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 1. wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Sklepie i korzystania z wszystkich funkcji naszego Sklepu. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;
 2. pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z naszego Sklepu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Sklepu;
 3. pliki cookies funkcjonalności – pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;
 4. pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;
 5. pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących naszego Sklepu.
 6. pliki cookies podmiotów trzecich – Google Analytics w celu oceny użyteczności strony oraz poprawie jej funkcjonowania. Więcej można się dowiedzieć na stronie: google.com/analytics/learn/privacy.html. Zarówno Sklep, jak również Google nie będą łączyć, ani próbować łączyć adresu IP z danymi użytkownika komputera. Nie będziemy łączyć danych zebranych w ramach naszego Sklepu z żadnymi danymi osobowymi z innych źródeł, o ile wspomniane wyżej informacje nie zostaną jawnie zamieszczone przez ich właściciela. Sklep nigdy nie użyje takich narzędzi, oraz nie pozwoli na to również osobą trzecim, w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych osób odwiedzających witrynę.

PAMIĘTAJ

Możesz zawsze samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików. Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz. Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszego Sklepu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl lub sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.

Zmiany w polityce prywatności

Oferta Sklepu może z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości nasz Sklep może wprowadzać modyfikacje w naszej Polityce prywatności. Korzystanie ze Sklepu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację. O wszelkich zmianach w Polityce prywatności Administrator będzie informował wszystkich zarejestrowanych użytkowników.